PrivacyverklaringWest bespaar coach BV zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Contactgegevens

West Bespaar coach BV www.westbespaarcoach.nl Perzikweg 15, 2321DG Leiden N. der Ploeg is de Functionaris Gegevensbescherming van West bespaar coach. Hij/zij zijn te bereiken via info@westbespaarcoach.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

West bespaar coach verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• NAWTE gegevens
• IBAN
• IP-adres
• EAN-code
• verbruiksgegevens

Doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt

• Het tot stand brengen en uitvoeren van de leveringsovereenkomst
• Het behandelen van geschillen, vragen en klachten
• Het verzenden van nieuwsbrieven over onze dienstverlening en diensten

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door West Bespaar Coach en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@westbespaarcoach.nl We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. West Bespaar Coach wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Bewaren van persoonsgegevens Wij bewaren gegevens voor de hierboven genoemde doeleinden (of om te voldoen aan de wettelijke bewaarverplichtingen) niet langer dan noodzakelijk. Gegevens kunnen -geanonimiseerd- eventueel langer worden bewaard voor statistische doeleinden. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen West Bespaar Coach neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@westbespaarcoach.nl Verstrekking aan derden De door West Bespaar Coach verwerkte gegevens worden niet verstrekt aan derden tenzij dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dit vereist. Voorts zorgen wij ervoor dat opslag van uw persoonsgegevens alleen in de EER plaatsvindt.. Vragen? Heeft u vragen of opmerking over deze privacyverklaring dan horen wij dit graag. U kunt deze richten aan West Bespaar Coach via info@westbespaarcoach.nl Wijzigingen West Bespaar Coach behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacyverklaring. Bekijk daarom regelmatig het privacyverklaring eventuele aanpassingen.

Betaal minder voor meer!


Wij houden van een persoonlijke benadering en willen je daarmee helpen met een besparing die volledig op je eigen wensen aansluit. Onze ervaren adviseurs staan voor klaar om je telefonisch van het beste advies te voorzien.

Wordt vrijblijvend terug gebeld door één van onze bespaarcoaches


Vul onderstaand je telefoonnummer in en één van onze bespaarcoaches belt je zo spoedig mogelijk terug om je van een vrijblijvend te adviseren op welke maandelijkse kosten je kan besparen.Hartelijk dank. Een van onze adviseurs neemt zo spoedig mogelijk contact met je op.
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.